Васпитање за здравље у популацији деце

Руководилац: Мр сц мед др Светлана Младеновић Јанковић
Тел: 011 2078655,
email: svetlana.jankovic@zdravlje.org.rs

Предавачи: Мр сц мед др Светлана Младеновић Јанковић, Др сц мед Душанка Матијевић, Александра Вучковић
Циљна група: Медицинске сестре, Здравствени техничари, Здравствени сарадници
Број бодова: Полазници 2
Број одлуке о акредитацији: 153-02-562/2013-01
Број акредитације: Д-1-708/13
Датум доношења одлуке: 01.03.2013.године
Програм је бесплатан за све полазнике

Циљ програма

  • Унапређење знања полазника о методама здравствено васпитног рада, са посебним освртом у раду са децом
  • Унапређење вештина полазника за спровођење здравствено васпитног рада са децом

Садржај програма

Циљ здравственог васпитања јесте да представници циљне популације, у овом случају деца, овладају основним знањима, вештинама, ставовима и вредностима из области здравственог васпитања, кроз учење засновано на искуству. Учење садржаја здравственог васпитања подразумева превођење онога што знамо о здрављу у жељени начин понашања,уз препознавање правих животних вредности и подстицање оптималног развоја личности.

Најчешће теме здравственог васпитања са овом циљном групом  су: развијање психички и физички здраве личности одговорне према сопственом здрављу; стварање позитивног односа и мотивације за здрав начин живљења; васпитавање за живот у здравој средини; подстицање сазнања о себи, свом телу и сопственим способностима; развијање психичких и моторних способности у складу са индивидуалним карактеристикама; проширивање знања о јединству и свеопштој повезаности процеса у природи; развијање одговорног односа према себи и другима; укључивање породице на плану промовисања здравља и усвајања здравог начина живота; развијање међусобног поштовања,  поверења,  искрености,  уважавања личности, једнакости и отворене комуникације.

Примена адекватних метода здравствено васпитног рада прилагођених капацитетима и потребама циљне групе омогућава делотворно остварење циљева, односно унапређење знања и понашања популације. Због тога је значајна и обука свих оних који се баве здравствено васпитним радом, како би у пракси применили оне садржаје и методе који омогућавају достизање најбољих резултата

Сатница

Сатница

Тема

Метод обуке

Предавач

Васпитање за здравље у раду са децом

предавање

Др сц мед Душанка Матијевић

Рад са децом предшколског узраста

рад у групи

Александра Вучковић

Значај васпитања за здравље и методе рада

предавање

Мр сц мед др Светлана Младеновић Јанковић

Здравствено васпитни рад у пракси

рад у групи

Александра Вучковић

Време и место одржавања

Програм ће бити одржан у просторијама Градског завода за јавно здравље у следећим терминима: 15.3, 12.4, 23.4. и 15.5. 2013.

За више информација позовите  руководиоца едукације на Тел: 011 2078655

Последња измена: Friday, 6. September 2013., 12:01