Развој и нега деце у првој години живота

Руководилац: Мр сц мед др Светлана Младеновић Јанковић
Тел: 011 2078655,
email: svetlana.jankovic@zdravlje.org.rs

Предавачи: др Данијела Вукићевић, вмс Снежана Малешев
Циљна група: Медицинске сестре, Здравствени техничари
Број бодова: Полазници 2
Број одлуке о акредитацији: 153-02-562/2013-01
Број акредитације: Д-1-709/13
Датум доношења одлуке: 01.03.2013. године
Програм је бесплатан за све полазнике

Циљ програма

  • Унапређење знања полазника о принципима процене психомоторног развоја  детета током прве године живота

  • Унапређење знања и вештина полазника о обуци родитеља за негу деце и стимулацију раног развоја

Садржај програма

Различита истраживања препознала су ране године живота као кључни корак у развоју сваке особе који успоставља правце даљег развоја у различитим аспектима. Савремена сазнања у последним деценијама намећу неопходност сталне допуне знања и примене вештина ране стимулације по стручним принципима. Праћење детета од стране здравствених радника представља значајан чинилац у раној дијагностици одступања у психомоторном развоју.

У циљу достизања пуних развојних капацитета детета, од посебног значаја је  обука за целодневно бављење дететом. Нега новорођенчета и одојчета, за сваку мајку и целу породицу је изузетно захтеван посао. Да би се у томе што боље снашли, родитељима помажу здравствени радници, пре свега из установа примарне  здравствене заштите. Породица и кућно окружење представљају примарни контекст за развој одојчади и мале деце. У овом окружењу родитељи пружају негу, надзор и интеракцију са друштвеним и физичким окружењем неопходним за развој и напредак деце.

Овај курс има за циљ иновацију знања здравствених радника о раном развоју деце, као и адекватној обуци породице, што ће омогућити квалитетнију комуникацију са породицом и успостављање односа поверења. Крајњи циљ је јачање капацитета родитеља за обезбеђење правилног раста и развоја деце.

Сатница

Сатница Тема Метод обуке Предавач
Развој моторних функција у првој години живота Предавање Др Данијела Вукићевић
Методе квалитативног испитивања спонтане покретљивости деце Предавање Др Данијела Вукићевић
Пауза    
Ране интервенције код превремено рођене деце Предавање Др Данијела Вукићевић
Рани развој и нега деце Краткометражни филм/видео записи  
Улога патронажне сестре у обуци родитеља о раном развоју деце Предавање Снежана Малешев, ВМС
Процена развоја деце током кућне посете Рад у малој групи Снежана Малешев, ВМС

Време и место одржавања

Програм ће бити одржан у просторијама Градског завода за јавно здравље у следећим терминима:
10.09.2013.
05.11.2013.

За више информација позовите  руководиоца едукације на Тел: 011 2078655

Последња измена: Friday, 6. September 2013., 11:57