Фактори ризика и рано откривање малигних болести

Руководилац: Мр сц мед др Светлана Младеновић Јанковић
Тел: 011 2078655,
email: svetlana.jankovic@zdravlje.org.rs

Предавачи: Мр.сц.мед.др Невенка Павловић, Мр сц мед др Светлана Младеновић Јанковић
Циљна група: Медицинске сестре, Здравствени техничари, Здравствени сарадници 
Број бодова: Полазници 2
Број одлуке о акредитацији: 153-02-562/2013-01
Број акредитације: Д-1-706/13
Датум доношења одлуке: 01.03.2013. године
Програм је бесплатан за све полазнике

Циљ програма

  • Унапређење знања полазника о најчешћим факторима ризика за настанак малигних болести и значају раног откривања ових обољења

  • Унапређење вештина полазника о идентификовању најчешћих фактора ризика за настанак малигних болести и мерама примарне превенције

Садржај програма

Малигни тумори, после болести срца и крвних судова, представљају најчешћи узрок оболевања и умирања људи како у свету тако и у нашој земљи.

Превенција малигних болести има огроман јавно-здравствени потенцијал и представља најефикаснији приступ контроли малигних болести. На више од 80% свих малигних болести могуће је утицати спречавањем или модификовањем фактора ризика, тј. спречавањем почетка болести. Уколико до болести ипак дође, њен је исход могуће побољшати раним откривањем, терапијом и рехабилитацијом уз одговарајуће палијативно збрињавање. У Републици Србији бележи се релативно висока инциденца и морталитет од малигних тумора, као и висока учесталост фактора ризика.

Унапређење капацитета запослених у систему здравствене заштите у циљу иновације знања и вештина у области превенције и контроле малигних болести представља један од значајних стратешких приступа.

Сатница

Сатница

Тема

Метод обуке

Предавач

Малигне болести у Србији – учесталост и фактори ризика

предавање

Мр сц мед др Невенка Павловић

Рано откривање малигних болести и значај скриниг програма

предавање

Мр сц мед др Невенка Павловић

Фактори ризика за настанак малигних болести

рад у групи

Мр сц мед др Светлана Младеновић Јанковић

Време и место одржавања

Програм ће бити одржан у просторијама Градског завода за јавно здравље дана 14.3, 21.3. и 28. 3. 2013. године.
За више информација позовите  руководиоца едукације на Тел: 011 2078655

Последња измена: Friday, 6. September 2013., 12:01