Он лајн тест: Комуникационе кампање у промоцији здравља

(Акредитација за овај тест је истекла)

Руководилац: Мр сц мед др Светлана Младеновић Јанковић
Тел: 011 2078655
email: svetlana.jankovic@zdravlje.org.rs
Циљна група: Лекари, Стоматолози, Медицинске сестре, Здравствени техничари
Број бодова: Полазници 4 бода
Број одлуке о акредитацији: 153-02-2848/2013-01
Број акредитације: А-1-2563/13
Датум доношења одлуке: 16.08.2013.године

За запослене у Градском заводу за јавно здрављe Београд, приступ литератури и полагање теста је бесплатно. Потребно је да се региструјете користећи службену емаил адресу, затим кликнете на овај линк како би уписали лозинку коју сте добили на службени емаил, након чега ћете имати приступ Онлајн тесту. Уколико нисте добили лозинку или немате службени емаил, контактирајте администратора на admin@gzzjzbeograd.edu.rs или телефоном на број 011/2078-641.

Упутство за приступ запослених у Градском заводу за јавно здравље.

За техничку подршку и информације о приступу онлајн едукацијама можете контактирати администратора на admin@gzzjzbeograd.edu.rs или телефоном на број 011/2078-641.

Уколико нисте запослени у Градском заводу за јавно здравље Београд, погледајте овај линк.


Циљ програма
1.Унапређење знања полазника о основним приступима у здравствено промотивним кампањама
2. Унапређење знања полазника о планирању кампања и  карактеристикама кључних порука у промоцији здравља

Опширније

Садржај програма

Здравствено промотивне кампање представљају процес унапређења здравља путем дисеминације порука кроз масмедије, интерперсоналну комуникацију и јавне догађаје. Оне су често коришћени приступ за унапређење здравља комбинујући различите методе и комуникационе канале са садржајем намењеним циљној популацији. Циљеви кампања у промоцији здравља могу бити разнолики, од унапређења нивоа информисаности до промене понашања одређене циљне групе. Промене понашања свакако представљају и највећи изазов, али и циљ чије остварење највише доприноси унапређењу здравља како појединца, тако и заједнице кроз елиминацију и редукцију присутних фактора ризика и усвајање образаца здравог понашања.

За адекватно планирање кампања неопходно је претходно познавање теоретских модела понашања, односно свих фактора који утичу на људско понашање  у вези са здрављем. Примена ових модела треба да одговара циљевима кампање и циљној популацији, како би се омогућило постизање очекиваних резулатата.  Често примењивани приступ у кампањама је социјални маркетинг, који подразумева системско примењивање маркетинга уз друге концепте и технике да би се постигли специфични циљеви понашања оријентисаног на опште добро. Примена мас медија у промоцији здравља је јако популарна, пре свега због њихове особине да имају велики обухват популације у кратком временском периоду. Осим мас медија, најчешће коришћени канали комуникације јесу интерперсонална комуникација и догађаји у заједници. Посебан значај има креирање делотворних порука у складу са потребама циљне популације и циљевима кампање.

Ова едукација има за циљ да унапреди знање полазника о делотворној комуникацији кроз кампање у промоцији здравља, а у циљу очувања и унапређења здравља циљних популација.

Време и место одржавања

Програм ће бити доступан 24/365 на сајту Градског завода за јавно здравље Београд: Тест

Последња измена: Wednesday, 11. March 2015., 08:05