Комуникационе кампање у промоцији здравља

(Акредитација за овај тест је истекла)

Руководилац: Мр сц мед др Светлана Младеновић Јанковић
Тел: 011 2078655
email: svetlana.jankovic@zdravlje.org.rs
Циљна група: Лекари, Стоматолози, Медицинске сестре, Здравствени техничари
Број бодова: Полазници 4 бода
Број одлуке о акредитацији: 153-02-2848/2013-01
Број акредитације: А-1-2563/13
Датум доношења одлуке: 16.08.2013.године

Износ котизације: 700,00 РСД, за запослене у Градском заводу за јавно здравље бесплатно

Детаљно упутство за пријављивање погледајте овде.

Начин уплате котизације

За физичка лица:

Региструјте се на сајту. Попуните општу уплатницу на следећи начин (клик за већу слику) и уплатите у било којој банци или пошти. Не заборавите да на уплатници напишете и Ваш email које сте изабрали при регистрацији на сајту.

Уплатница 3002

Kада нам стигне извештај да сте уплатили котизацију за курс, омогућићемо Вам приступ полагању, о чему ћете бити обавештени електронском поштом.

За правна лица:

Плаћање је вирманско. Неопходно је да се ваши запослени прво региструју на сајту, након чега нам достављате списак (са личним именима и email адресама) корисника за које уплаћујете, на основу кога правимо предрачун и шаљемо га. Списак ваших запослених за које правимо предрачун пошаљите на admin@zdravlje.org.rs.

Циљ програма
1.Унапређење знања полазника о основним приступима у здравствено промотивним кампањама
2. Унапређење знања полазника о планирању кампања и карактеристикама кључних порука у промоцији здравља

Више информација

Садржај програма

Здравствено промотивне кампање представљају процес унапређења здравља путем дисеминације порука кроз масмедије, интерперсоналну комуникацију и јавне догађаје. Оне су често коришћени приступ за унапређење здравља комбинујући различите методе и комуникационе канале са садржајем намењеним циљној популацији. Циљеви кампања у промоцији здравља могу бити разнолики, од унапређења нивоа информисаности до промене понашања одређене циљне групе. Промене понашања свакако представљају и највећи изазов, али и циљ чије остварење највише доприноси унапређењу здравља како појединца, тако и заједнице кроз елиминацију и редукцију присутних фактора ризика и усвајање образаца здравог понашања.
За адекватно планирање кампања неопходно је претходно познавање теоретских модела понашања, односно свих фактора који утичу на људско понашање у вези са здрављем. Примена ових модела треба да одговара циљевима кампање и циљној популацији, како би се омогућило постизање очекиваних резулатата. Често примењивани приступ у кампањама је социјални маркетинг, који подразумева системско примењивање маркетинга уз друге концепте и технике да би се постигли специфични циљеви понашања оријентисаног на опште добро. Примена мас медија у промоцији здравља је јако популарна, пре свега због њихове особине да имају велики обухват популације у кратком временском периоду. Осим мас медија, најчешће коришћени канали комуникације јесу интерперсонална комуникација и догађаји у заједници. Посебан значај има креирање делотворних порука у складу са потребама циљне популације и циљевима кампање.

Ова едукација има за циљ да унапреди знање полазника о делотворној комуникацији кроз кампање у промоцији здравља, а у циљу очувања и унапређења здравља циљних популација.

Време и место одржавања

Програм ће бити доступан 24/365 на сајту Градског завода за јавно здравље Београд: Кликните за приступ тесту

Последња измена: Wednesday, 11. March 2015., 08:06