Он лајн тест: Климатске промене и здравље 1: Топлотни таласи и хроничне незаразне болести

Руководилац: Др Душан Аврамовић
Тел: +38111 20 78 634
email: dusan.avramovic@zdravlje.org.rs
Циљна група: Лекари
Број бодова: 3 бода
Број одлуке о акредитацији: 153-02-416/2015-01
Број акредитације: А-1-372/15
Датум доношења одлуке: 03.03.2015.

Износ котизације: 700,00 РСД, за запослене у Градском заводу за јавно здравље бесплатно

Детаљно упутство за пријављивање погледајте овде.

Начин уплате котизације

За физичка лица:

Региструјте се на сајту. Попуните општу уплатницу на следећи начин (клик за већу слику) и уплатите у било којој банци или пошти. Не заборавите да на уплатници напишете и Ваш email које сте изабрали при регистрацији на сајту.

Уплатница 3002

Kада нам стигне извештај да сте уплатили котизацију за курс, омогућићемо Вам приступ полагању, о чему ћете бити обавештени електронском поштом.

За правна лица:

Плаћање је вирманско. Неопходно је да се ваши запослени прво региструју на сајту, након чега нам достављате списак (са личним именима и email адресама) корисника за које уплаћујете, на основу кога правимо предрачун и шаљемо га. Списак ваших запослених за које правимо предрачун пошаљите на admin@zdravlje.org.rs.

Кратки подаци о садржају теста

Оригинални програм континуиране едукације (КЕ) из области превентивне медицине под називом „Климатске промене и здравље људи: Топлотни таласи и хроничне незаразне болести“ (аутора Др Аврамовић Д., Мр мед сци и Др Слепчевић В., Др мед сци), обрађује изузетно актуелну тему у области хигијене, као гране превентивне медицине, која се односи на могућу повезаност морбидитета и морталитета од обољења кардиоваскуларног и респираторног система код становништва у градској средини и промена климатских услова, пре свега појаве топлотних таласа.

Континуирана едукација (КЕ) садржи Тест-Упитник и Литературу.

Тест-Упитник садржи 30 питања са понуђеним мултиплим одговорима, где један или више одговора могу да буду тачни.

Материјал у приложеној литератури садржи 2 референце аутора КЕ на задату тему (оригиналну презентацију и оригиналан рад са резултатима истраживања обављеним у Градском заводу за јавно здравље Београд), као и 7 међународно признатих референци, односно стручних радова објављених током периода од 2006. до 2014. године, систематизованих на начин који је прегледан и садржи све информације које су потребне за тачне одговоре на питања у упитнику.

Циљна група слушалаца којој је намењена ова КЕ су сви запослени у здравству, а бодована је са 3 бода само за лекаре.

Предвиђена знања која ће стећи учесници ове КЕ су: - препознавање значаја и могућег утицаја топлотних таласа на здравље људи у градској средини, - препознавање група становника који су најрањивији на климатске промене у градској средини, - препознавање основних мера које је потребно предузети у циљу превенције повећања морбидитета и морталитета током топлотних таласа.

 

Време и место одржавања

Програм ће бити доступан 24/365 на сајту Градског завода за јавно здравље Београд

Последња измена: Thursday, 12. March 2015., 10:13