Организација палијативног збрињавања и специфичности комуникације са пацијентима на палијативном збрињавању

Руководилац програма: др Катарина Војводић
Тел: 011 20 78 661
еmail: katarina.vojvodic@zdravlje.org.rs
Предавачи:  прим. др Снежана Јанковић, др Силвија Вукић, др Драган Грабеж, Сандра Бијелац, психотерапеут,  др сци. мед. Александра Милићевић Калашић, Марија Јоксимовић, дипл. теолог
Циљна група: лекари, медицинске сестре/техничари и здравствени сарадници
Број бодова: 5
Број одлуке о акредитацији: 153-02-03066/2015-01
Број акредитације: А-1-2369/15
Датум доношења одлуке: 25.09.2015
Програм је бесплатан за све полазнике.

Циљеви програма

  • Унапредити постојећа знања о развоју палијативног збрињавања у Србији, земљама у окружењу и у свету
  • Унапредити постојећа знања о тимском раду у палијативном збрињавању
  • Унапредити постојећа знања о комуникационим вештинама са пацијентима на палијативном збрињавању

 

Садржај програма

Палијативно збрињавање подразумева филозофију бриге о пацијенту/породици и саму услугу палијативног збрињавања, од тренутка постављања дијагнозе болести па до краја периода жалости због губитка члана породице. Организација овог вида здравствене заштите захтева даље унапређење уз коришћење примера добре праксе како из установа у Србији тако и из других земаља.

Бројни радови истичу значај ефективне комуникације са пацијентима на палијативном збрињавању којом се постиже боље разумевање циљева и начина лечења, повећава поверење пацијената и побољшава сарадња у спровођењу предложених дијагностичких и терапијских процедура. Процес старења, губитак сензоријума, потенцијално ментално пропадање, спорије процесирање информација, смањени утицај у сопственом животу, губици и сепарације, као и предрасуде према популацији старих чине процес комуникације изазовнијим.

Дијагностиковање малигне болести и специфично онколошко лечење могу бити и најчешће јесу, деклаширајући фактори за емотивне реакције које могу варирати од благих поремећаја па све до озбиљних психијатријских обољења. Значајан проблем представља и непрепознавање или игнорисање ризичног понашања, недовољно коришћење позитивних искустава и недостатак неопходних информација о потешкоћама са којима ће се оболели сусретати. Осим бриге о телесном здрављу, неопходно је бринути и о душевном здрављу пацијената, о међусобној условљености душе и тела, чиме се неопходност приче о вери код пацијената на палијативном збрињавању сама намеће.

 

Програм

Тема

Метод обуке

Предавач

Палијативно збрињавање код нас и у свету

предавање

др Снежана Јанковић

Примери добре праксе у организацији кућног лечења

предавање

др Силвија Вукић

Организовање кућног лечења и палијативног збрињанања – вежба на задатим примерима

рад у групи

др Снежана Јанковић

др Силвија Вукић

Комуникација у палијативном збрињавању

предавање

др Драган Грабеж

Специфичности комуникације са онколошким пацијентима

предавање

Сандра Бијелац

Специфичности комуникације са старим лицима на палијативном збрињавању

предавање

др Александра Милићевић Калашић

Комуникација са корисницима палијативног збрињавања – теолошки осврт

предавање

Марија Јоксимовић

Практични аспекти комуникације  у палијативном збрињавању

рад у групи

др Драган Грабеж

Сандра Бијелац

др Александра Милићевић Калашић

Марија Јоксимовић

 

Време и место одржавања

Програм ће бити одржан у Градском заводу за јавно здравље, Београд (адреса: Булевар деспота Стефана 54а),  у сали на 7. спрату у времену од 9h до 16h.

 

Датуми одржавања:

Октобар        7., 17. и 23.

Новембар     4., 20. и  25.

Децембар     7., 12. и 15.

 

Начин пријаве

Пријаве можете послати на  еmail kmepalijativa@zdravlje.org.rs

У пријави обавезно навести: име, презиме, занимање, назив установе у којој сте запослени, број лиценце и контакт (број телефона и маил адресу да би сте добили потврду пријаве).

За додатне информације позвати руководиоца програма на тел.  011 20 78 661 или 011 20 78 659.

Последња измена: Tuesday, 29. September 2015., 08:22