Палијативна нега као професионални изазов у раду медицинске сестре у примарној здравственој заштити

Руководилац програма: др Катарина Војводић
Тел: 011 20 78 661
еmail: katarina.vojvodic@zdravlje.org.rs
Предавачи:  Снежана Малешев, вмс,  Биљана  Сушић, вмс,  Миланка Јовановић, мс,  Душан Башић, мс, Владица Опачић, вмс,  Весна Сантрач, мс
Циљна група: медицинске сестре/техничари
Број бодова: 6 (за полазнике)
Број одлуке о акредитацији: 153-02-2580/2015-01
Број акредитације: Д-1-1750/15
Датум доношења одлуке: 18.08.2015. године
Програм је бесплатан за све полазнике.

Циљеви програма

  • Повећање знања о палијативној нези и европским стандардима праксе за медицинске сестре
  • Унапређење знања и стицање вештина  које се односе на здравствену негу и здравствену документацију медицинских сестара на примарном нивоу

 

Садржај програма

Палијативна нега је брига за оболелог у терминалној фази болести, а обухвата контролу и олакшавање физичких симптома, највише бола, одговарајућу негу и исхрану као и  психолошку и духовну помоћ оболелом и породици.

Палијативна нега захтева  мултидисциплинаран приступ, тим за палијативно збриљњавање чине едуковане медицинске  сестре  које са својим компетенцијама представљају спону између оболелог, породице и других чланова тима. Медицинске сестре у оквиру својих надлежности  учествују у решавању симптома и стања везаних за ток и исход болести за шта је потребно . Да би континуирано стицање знања и вештине које се односе на:

  • процену потреба оболелог и породице кроз одређивање функционалног статуса пацијента;
  • примену знања у одређивању и спровођењу нивоа неге и сестринских интервенција према  потреби болесника и породице, а на основу процене потреба пацијента;
  • подизање капацитета породице да негује свог болесног члана;
  • припрему индивидуалног плана неге за сваког болесника и породицу који одговара потребама болесника, породице и њиховим могућностима.

 

Медицинске сетре су чланови палијативног тима који највише времена проводе са оболелим и његовом породицом, те су одговорне за сталну процену и планирање потреба неге.

 

Програм

Тема

Метод обуке

Предавач

Процена потреба пацијената на палијативном збрињавању и планирање сестринских интервенција

предавање

Снежана Малешев

Сестринске интервенције у процесу палијативног збрињавања

предавање

Миланка Јовановић

Подршка породици у палијативном збрињавању - постизање најбољег квалитет живота за пацијента и породицу

предавање

Биљана Шушић

Припрема планa здравствене неге за болесника - специфични циљеви, активности, временски оквир,  индикатори

радионица

Снежана Малешев Миланка Јовановић Биљана Шушић

Збрињавање у последњим фазама живота

предавање

Душан Башић

Савремени присту у третману хроничних рана – приказ случаја

предавање

Владица Опачић

Палијативна нега – потребе и могућности

предавање

Весна Сантрач

Припрема планa здравствене неге – практичан рад са задатим темама

радионица

Душан Башић

Владица Опачић

Весна Сантрач

 

Време и место одржавања

Програм ће бити одржан у Градском заводу за јавно здравље, Београд (адреса: Булевар деспота Стефана 54а),  у сали на 7. спрату у времену од 9h до 16h.

 

Датуми одржавања:

Октобар        9., 26. и 28.

Новембар     7., 23. и  27.

Децембар     5. и 11.

Начин пријаве

Пријаве можете послати на  еmail kmepalijativa@zdravlje.org.rs

У пријави обавезно навести: име, презиме, занимање, назив установе у којој сте запослени, број лиценце и контакт (број телефона и маил адресу да би сте добили потврду пријаве).

За додатне информације позвати руководиоца програма на тел.  011 20 78 661 или 011 20 78 659.

Последња измена: Friday, 4. September 2015., 12:27