Основни принципи биолошке безбедности у лабораторији

Кратки подаци о садржају теста

Појам биосигурности обухвата мере за спречавање настанка лабораторијски стечених инфекција и мере за спречавање контаминације узорка. Сви микроорганизми се могу поделити у четири ризичне групе. Лабораторијски објекти одређени су као основни – ниво 1 биолошке безбедности, основни – ниво 2 биолошке безбедности, чување (контролисање) – ниво 3 биолошке безбедности, и максимално чување – ниво 4 биолошке безбедности. Одреднице нивоа биолошке безбедности засноване су на склопу својстава пројекта, конструкције, капацитета за чување, опреми, поступцима и опративним процедурама неопходним за рад са агенсима различитих ризичних група. Све дијагностичке и здравствене лабораторије (за јавно здравље, клиничке и болничке) морају бити пројектоване за ниво 2 биолошке безбедности или виши. Како ни једна лабораторија нема потпуну контролу над узорцима које добија, лаборанти могу бити изложени дејству организама из виших група ризика него што се очекује. На ову могућност мора се рачунати при доношењу сигурносних планова и политика. Смернице за рад у лабораторијама се односе на правила понашања, приступ, личну заштиту, процедуре, радни простор у лабораторији, управљање билошком безбедношћу, пројектовање лабораторија, основну опрему и медицински и здравствени надзор.


Основна опрема за биолошку безбедност обухвата: пипетска помагала, биолошке безбедносне кабинете, пластичне езе за једнократну употребу, епрувете и флашице са поклопцем са завртњем, стерилизаторе или друга одговарајућа средства за деконтаминацију инфективних материјала, пластичне Пастерове пипете за једнократну употребу и аутоклаве. Аутоклави и ББК морају бити оцењени као валидни уз помоћ адекватних метода пре употребе.


Биолошки безбедносни кабинети (ББК) су пројектовани да заштите оператера, лабораторијску средину и радне материјале од изложености инфективним аеросолима и прскањима који могу настати при руковању материјалима који садрже инфективне агенсе, као што су примарне културе, залихе и дијагностички узорци.


Пипетска помагала се увек морају користити за процедуре пипетирања. Пипетирање устима строго је забрањено.Предност еза за једнократну употребу је та што оне не треба да се стерилишу и зато могу да се користе у биолошки безбедносним кабинетима где би Бунсенов пламеник и микроинсинератори пореметили проток ваздуха. Лична заштитна опрема и одећа може послужити као баријера у циљу смањивања ризика од изложености аеросолима, прскањима и акциденталне инокулације. Микробиолошки одобрене рукавице од латекса, винила или нитрилне хируршке рукавице за једнократну употребу у широкој су употреби за основни рад у лабораторији, као и за руковање инфективним агенсима, крвљу и телесним течностима. Људска грешка, лоше лабораторијске технике и погрешна употреба опреме могу проузроковати већину повреда и радом изаваних инфекција у лабораторији.


Најчешће лабораторијски стечене инфекције су шигелоза, бруцелоза и салмонелоза. Највећу инциденцију у односу на општу популацију имају Brucella sp. (641 / 100,000 према 0,08 / 100,000), N. meningitidis (25,3 / 100,000 према 0,62/100,000) и E. coli 0157:H7(8,3 / 100,000 према 0,96 / 100,000).

Руководилац: Др сц. мед Татјана Пљеша
Тел: 0642777386
email: tanjapljesa@hotmail.com
Циљна група: Лекари, Здравствени техничари
Број бодова: 4 бода
Број одлуке о акредитацији: 153-02-2580/2015-01
Број акредитације: А-1-2270/15
Датум доношења одлуке: 18.08.2015.
Цена полагања теста: Бесплатно

Време и место одржавања

Програм ће бити доступан 24/365 на сајту Градског завода за јавно здравље Београд

Приступите тесту

Литература

Последња измена: Thursday, 18. August 2016., 11:25