Седмични преглед дешавања

  • Заљубљивање - подстицање емоционалне везаности родитеља и детета