Законодавни оквир контроле дувана у Србији: између јавног здравља и дуванске индустрије

Акредитовано одлуком Здравственог савета Србије Број: 153-02-475/2022-01, од 15.8.2022. године, под бројем: А-1-1252/22

Акредитовано за: Лекари, Стоматолози, Фармацеути, Медицинске сестре, Здравствени техничари

3 бода за полазнике

Похађање је бесплатно.

Едукација је доступна 24/365 на сајту Градског завода за јавно здравље Београд.

За техничку подршку и информације о приступу онлајн едукацијама можете контактирати администратора на admin@gzzjzbeograd.edu.rs или телефоном на број 011/2078-684.

Едукација „Законодавни оквир контроле дувана у Србији: између јавног здравља и дуванске индустрије“ има за циљ да здравствене раднике и сараднике упозна са прегледом законских регулатива којима се контролише дуван, употреба дувана и заштита становништва од дуванског дима у Србији.

Уводни део односи се на податке који осликавају актуелну епидемиолошку ситуацију у нашој земљи када су у питању навике у вези са конзумирањем дуванских производа, са посебним акцентом на нове дуванске производе, како у популацији одраслих, тако и у популацији младих. Питањима из теста покривено је неколико садржајних целина које се директно односе на законе из области контроле дувана у нашој земљи, као и на међународне конвенције у овој области.

Циљ ове  едукације је да проблем пушења у нашој средини, буде сагледан у ширем друштвеном контексту, који у доброј мери осликава управо актуелна законска регулатива.

Очекује се да ће здравствени радници, након ове едукације, из такве проширене перспективе, на ефикаснији начин сагледавати и учествовати у решавању овог јавноздравственог проблема – како кроз непосредни ангажман у улози здравствених васпитача, тако и посредно, професионалним залагањем за унапређење постојећег правног оквира у области контроле дувана.

Тест се састоји од укупно 30 питања затвореног типа.

ПРЕ НЕГО ШТО ПРИСТУПИТЕ ПОПУЊАВАЊУ ТЕСТА, ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ПРОЧИТАТЕ ДОСТУПНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ И ПРЕГЛЕДАТЕ ПРЕДЛОЖЕНУ ЛИТЕРАТУРУ

Последња измена: Thursday, 1. September 2022., 10:49