Колико знамо о новим дуванским и никотинским производима?

Акредитовано одлуком Здравственог савета Србије Број: 153-02-347/2023-01, од 21.8.2023. године, под бројем: А-1-1660/23

Акредитовано за: Лекари, Стоматолози, Фармацеути, Медицинске сестре, Здравствени техничари, Биохемичари

2 бода за полазнике

Похађање је бесплатно.

Едукација је доступна 24/365 на сајту Градског завода за јавно здравље Београд.

За техничку подршку и информације о приступу онлајн едукацијама можете контактирати администратора на admin@gzzjzbeograd.edu.rs или телефоном на број 011/2078-684.

Едукација Колико знамо о новим дуванским и никотинским производима има за циљ здравствене раднике и сараднике суочаи са јавноздравственим изазовима које креира динамично и иновативно тржиште дуванских производа, док истовремено, још увек не постоје валидни докази здравственој безбедности нових производа. Одговарајуће сагледавање овог проблема и спремност да се на њега одговори захтева: 1) информисаност у вези са самим тржиштем и његовом разноврсносном понудом, 2) знања који се тичу ефеката нових производа по здравље, 3) упознатост са позицијом ових производа у актуелном законодавном оквиру и ставовима релевантних међународних тела који се односе на контролу дувана и 4) разумевање широког спектра маркетиншких стратегија које дуванска индустрија користи у задржавању старих и придобијању нових корисника.

Едукација је креирана у виду онлајн теста који има за циљ да обради поменуте аспекте овог јавноздравственог проблема, а који су од пресудног значаја за здравствене раднике, пре свега у домену њиховог здравствено-васпитног деловања. Поред непосредног рада са пацијентима, важност адекватног сагледавања проблема нових дуванских и никотинских производа важна је и због утицаја здравствених радника на обликовање ставова опште јавности, али и у домену потенцијалне прилике за заговарање у области контроле дувана код доносилаца одлука.

Последња измена: Tuesday, 14. November 2023., 08:05