Литература

Литература потребна за припрему за решавање теста

Колико знамо о новим дуванским и никотинским производима?

 

PDF Презентација: Колико знамо о новим дуванским и никотинским производима?


1.    Истраживање здравља становништва Србије 2019. Београд: OMNIA BGD, 2021.https://www.batut.org.rs/download/publikacije/ZdravljeStanovnistva2019.pdf

2.    Eвропско школско истраживање о употреби психоактивних супстанци међу ученицима у Србији 2019.

https://www.batut.org.rs/download/izdvajamo/EvropskoSkolskoIstrazianje2019.pdf


3.    Истраживање понашања у вези са здрављем деце школског узраста у Републици Србији 2022. године (HBSC). Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

https://www.batut.org.rs/download/aktuelno/upotrebaPAShbsc.pdf


4.    Закон о заштити становнштва од дуванског дима

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2010/30/6/reg


5.    Закон о дувану

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2005/101/13/reg


6.    Закон о оглашавању
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2016/6/4/reg


7.    Закон о акцизама

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-akcizama.html


8.    Exposure to Point-of-Sale Marketing of Cigarettes and E-Cigarettes as Predictors of Smoking Cessation Behaviors  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6610161/


9.    World Health Organization. Tobacco: E-cigarettes.

https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/tobacco-e-cigarettes


10.    Centres for Disease Control and Prevention. Electronic cigarettes – what's the bottom line?

https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/pdfs/Electronic-Cigarettes-Infographic-p.pdf


11.    Centres for Disease Control and Prevention. Smoking and Tobacco Use. Quick Facts on the Risks of E-cigarettes for Kids, Teens, and Young Adults.

https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/Quick-Facts-on-the-Risks-of-E-cigarettes-for-Kids-Teens-and-Young-Adults.html


12.    Centres for Disease Control and Prevention. Outbreak of Lung Injury Associated with the Use of E-Cigarette, or Vaping, Products.

https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html


13.    Center for Disease Control an Prevention. E/cigarettes or Vaping Products. Visional Dictionary.

https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/pdfs/ecigarette-or-vaping-products-visual-dictionary-508.pdf


14.    Ali FRM, Seaman EL, Crane E, Schillo B, King BA. Trends in US E-cigarette Sales and Prices by Nicotine Strength, Overall and by Product and Flavor Type, 2017-2022. Nicotine Tob Res. 2023 Apr 6;25(5):1052-1056. doi: 10.1093/ntr/ntac284. PMID: 36580384; PMCID: PMC10077931.


15.    Intermountain Healtcare. E-cigarettes: Questions and Answers.

https://intermountainhealthcare.org/ckr-ext/Dcmnt?ncid=525999997


16.    Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Institute for Global Tobacco Control. 

https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/institute-for-global-tobacco-control/news-and-media/latest-news/vaping-qa


17.    Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Institute for Global Tobacco Control. Global Policy Approaches to Regulating Nicotine Content in E-cigarettes.

http://globaltobaccocontrol.org/sites/default/files/2021-04/Awopegba_SRNT2018.pdf


18.    Global Tobacco Control.


http://globaltobaccocontrol.org/en


19.    Stanford Medicine. Tobacco Prvention Toolkit. Modules for tobacco & nicotine education.


https://med.stanford.edu/tobaccopreventiontoolkit/ppt-pages/Pod-Based_Systems_101.html


20.    FDA Authorizes Marketing of IQOS Tobacco Heating System with ‘Reduced Exposure’ Information

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-marketing-iqos-tobacco-heating-system-reduced-exposure-information


21.    NHS. Using e-cigarettes to stop smoking

https://www.nhs.uk/live-well/quit-smoking/using-e-cigarettes-to-stop-smoking/

Последња измена: Friday, 1. September 2023., 14:12