Јавноздравствени значај превенције злоупотребе алкохола

  • Акредитован одлуком Здравственог савета Србије Број: 153-02-347/2023-01, од 21.8.2023. године, под бројем: А-1-1661/23
  • Акредитован за: Лекари, Медицинске сестре, Здравствени техничари, Стоматолози, Фармацеути, Биохемичари
  • 2 бода за полазнике
  • Похађање је бесплатно

Едукација је доступна 24/365 на сајту Градског завода за јавно здравље Београд.

За техничку подршку и информације о приступу онлајн едукацијама можете контактирати администратора на admin@gzzjzbeograd.edu.rs или телефоном на број 011/2078-684.

Едукација „Јавноздравствени значај превенције злоупотребе алкохола“ осмишљена је у циљу унапређења знања  здравствених радника o: актуелној епидемиолошкој ситуацији када је реч о навикама употребе алкохола различитих популационих група у Републици Србији, ширем друштвеном контексту проблема злоупотребе алкохола, као и знања о основним појмовима проблематике везане за злоупотребу алкохола

Едукација ће полазницима омогућити примену знања и вештина стечених на курсу у њиховој свакодневној пракси у циљу превенције злоупотребе алохола међу корисницима њихових услуга.

Последња измена: Friday, 1. September 2023., 17:54