Правилна исхрана - јавноздравствени аспекти и нове препоруке

  • Тест је акредитован одлуком Здравственог савета Србије број: 153-02-94/2024-01, од 11.03.2024. године, под бројем: A-1-210/24
  • Акредитован за: лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре, здравствене техничаре
  • 2 бода за полазнике
  • Похађање је бесплатно

Едукација је доступна 24/365 на интернет страници Градског завода за јавно здравље Београд.

За техничку подршку и информације о приступу онлајн едукацијама можете контактирати администратора на admin@gzzjzbeograd.edu.rs или телефоном на број 011/2078-684.

Проблем усвајања пракси правилне исхране у популацији Републике Србије носи многе сличности са стањем у упоредивим, али и у земљама које су на вишем степену економског развоја. Кључни проблеми исхране нашег становништва, могу се у извесној мери поредити са популацијама укојима доминира тзв. западни начин исхране, богат додатим шећерима, засићеним мастима и натријумом (кухињском сољу). Налази из Истраживања здравља становништва Републике Србије говоре да је 2019. године у нашој земљи било 40,5% нормално ухрањеног становништва старијег од 15 година, а са друге стране је више од половине (57,1%) било прекомерно ухрањено, од којих је предгојазних 36,3% и гојазних 20,8%. Промовисањем принципа правилне исхране и адекватним популационим приступима питањима исхране, могу се отворити нови начини за побољшање јавноздравствених активности намењених унапређењу исхране становништва. Коначно, у садејству са другим мерама подршке усвајању образаца исхране, попут регулаторних, економских, маркетиншких и других аспеката, укупан рад на побољшању квалитета исхране становништва добија пуну ефективност.

Последња измена: Thursday, 21. March 2024., 09:04