Превенција типа 2 дијабетеса путем здравствено - промотивних интервенција - искуства из света

  • Тест је акредитован одлуком Здравственог савета Србије број: 153-02-94/2024-01, од 11.03.2024. године, под бројем: А-1-209/24
  • Акредитовано за следеће циљне групе: лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре, здравствене техничаре
  • 3 бода за полазнике
  • Похађање је бесплатно

Едукација је доступна 24/365 на сајту Градског завода за јавно здравље Београд.

За техничку подршку и информације о приступу онлајн едукацијама можете контактирати администратора на admin@gzzjzbeograd.edu.rs или телефоном на број 011/2078-684.

Тест „Превенција типа 2 дијабетеса путем здравствено-промотивних интервенција – искуства из света“ има за циљ да полазницима омогући да провере и прошире своје знање из области од изузетног јавноздравственог значаја – превенције типа 2 дијабетеса. Литература препоручена за припрему полазника пружа пресек најважнијих социоекономских аспеката важних за разумевање проблема типа 2 дијабетеса у Србији и свету. Додатно, кроз понуђене публикације, може се појаснити и питање адекватности приступа ка решавању овог проблема на друштвеном плану, узимајући у обзир на доказима засноване препоруке.

Добра пракса из света такође има своје значајно место – преглед најважнијих програма превенције типа 2 дијабетеса, уз фокус на Национални програм превенције дијабетеса САД пружиће полазницима увид у најважније аспекте, садржаје и изазове у извођењу једног квалитетног превентивног програма. Такође, евалуација његове успешности и смер унапређења садржаја у будућности заузимају посебно место у обрађиваним садржајима.

Коначно, узевши у обзир сва претходна сазнања, пружиће се прилика и за размишљање о широј друштвеној акцији на тему типа 2 дијабетеса, али и других хроничних незаразних болести повезаних са сличним факторима ризика.

Након прегледа литературе и попуњавања теста, очекује се да ће полазници проширити знања и вештине из области епидемиологије типа 2 дијабетеса, принципа здравствено-промотивних интервенција, добрих пракси у организованој превенцији дијабетеса, евалуацији и процени квалитета превентивних програма.

Последња измена: Friday, 22. March 2024., 11:37