Online модул: Подстицање афективне везаности родитеља и детета

Афективна везаност је емоционална веза одојчета и родитеља или старатеља. Описује се као образац емоционалне интеракције те интеракције у смислу понашања, који се развија временом, нарочито у контексту кад одојче изражава потребу за пажњом, утехом, подршком или сигурношћу.

Способност родитеља да уоче, протумаче и брзо и адекватно одреагују на потребе својих беба, односно њихова пажња и усмереност на потребе детета касније утичу на квалитет њихових веза”

ПРЕ НЕГО ШТО ПРИСТУПИТЕ ПОПУЊАВАЊУ ТЕСТА, ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ПРОЧИТАТЕ ОНЛАЈН МОДУЛ

Кликните на линк https://rise.articulate.com/share/WkILKTti31A2Tpn2Iq0156ZUs6MRwbY7 да бисте отворили ресурс