Online модул: Ангажовање очева

Очеви, и то сви очеви, имају утицај на здравље и развој деце од самог почетка. Као и када су мајке у питању, њихов утицај може бити позитиван и негативан. На пример, бебе чији су очеви у великој мери ангажовани брже се развијају, док деца чији су очеви били у депресији током прве године након њиховог рођења могу и годинама касније да имају неке проблеме с понашањем и емоцијама.

Очеви су важни и зато што су значајни играчи у „родитељском тиму”.

Квалитет родитељског партнерства такође има велики утицај на исходе детета.

ПРЕ НЕГО ШТО ПРИСТУПИТЕ ПОПУЊАВАЊУ ТЕСТА, ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ПРОЧИТАТЕ ОНЛАЈН МОДУЛ

Кликните на линк https://rise.articulate.com/share/M_M3M5IxBqPwkCChS97JkNCD-8-68Ck5 да бисте отворили ресурс