Превенција пушења у пракси здравствених радника

Руководилац: Мр сц мед др Светлана Младеновић Јанковић
Тел: 011 2078655,
email: svetlana.jankovic@zdravlje.org.rs

Предавачи: Мр сци мед др Светлана Младеновић Јанковић, Александра Вучковић ВМС
Циљна група: Лекари, Медицинске сестре, Здравствени техничари, Здравствени сарадници 
Број бодова: Полазници 2
Број одлуке о акредитацији: 153-02-562/2013-01
Број акредитације: А-1-659/13
Датум доношења одлуке: 01.03.2013.године
Програм је бесплатан за све полазнике

Циљ програма

  • Унапређење знања полазника о правилној нези децe, утицају емоција на понашање и значају окружења и понашања родитеља на здравље и правилан развој деце
  • Унапређење вештина полазника о примени техника правилне неге деце и процени родитељске праксе у области здравља и развоја деце

Садржај програма

Према резултатима студије о оптерећењу болестима и повредама у Републици Србији дуван је фактор ризика повезан са најзначајнијим здравственим проблемима и одговоран је за 13,7% изгубљених година живота у Републици Србији (18% за мушкарце; 7,9% за жене). Студија је такође указала да је оптерећење највеће у раном животном добу и да опада са старењем појединца. У Србији, према подацима Истраживања здравља становника, свакодневно или повремено пуши 38,1% мушкараца и 29,9% жена. У односу на истраживање из 2000. године, учесталост пушења смањила се за 9,8% код мушкараца и 3,8% код жена. И поред оваквог тренда, који је свакако резултат спровођења свеобухватних мера, још увек предстоји дуг пут пред свима који се баве превенцијом пушења.

Посебно забрињавајуће је да чак трећина свих трудница у нашој земљи пуши у неком периоду трудноће или у целој трудноћи упркос последицама које дувански дим може имати на плод.

Свакако да се посебна пажња мора усмерити и на активности у циљу унапређења информисаности опште јавности о последицама пасивног пушења по здравље, пре свега најмлађе популације, јер 77% младих живи у домовима где су изложени дуванском диму, односно 66% има једног или оба родитеља који пуше. Од посебног значаја је и пружање подршке и помоћи пушачима који желе да се ослободе ове нездраве навике која представља један облик болести зависности. Улога здравствених радника у саветовању и давању подршке пушачима који желе да престану са пушењем је велика.

Због тога јачање капацитета лекара и медицинских сестара, пре свега на примарним нивоу здравствене заштите јесте једна од мера која доприноси смањењу тражње за дуванским производима и као крајњи циљ има смањење учесталости пушења у популацији, као и смањење учесталости обољења која су узрокована пушењем дувана. 

Сатница

Сатница Тема Метод обуке Предавач
Пушење као јавно здравствени изазов предавање Мр сц мед др Светлана Младеновић Јанковић
Делотворне мере превенције рад у групи Александра Вучковић
Промена понашања пушача предавање Мр сц мед др Светлана Младеновић Јанковић
Понашање у вези са здрављем рад у групи Александра Вучковић

Време и место одржавања

Програм ће бити одржан у просторијама Градског завода за јавно здравље у следећим терминима:
22.10.2013.

За више информација позовите  руководиоца едукације на Тел: 011 2078655

Последња измена: Thursday, 10. October 2013., 10:55