Терапијски приступи пацијентима на палијативном збрињавању

Руководилац програма: др Катарина Војводић
Тел: 011 20 78 661
еmail: katarina.vojvodic@zdravlje.org.rs
Предавачи:  прим. др сци. мед. Лепа Јовановић,  др Валентина Дашић,  др Марина Церовић,  др сци. мед. Дејан Димић,  др Дејан Плазинић,  др Предраг Росић
Циљна група: лекари и медицинске сестре/техничари
Број бодова: 5 (за полазнике)
Број одлуке о акредитацији: 153-02-2580/2015-01
Број акредитације: А-1-2371/15
Датум доношења одлуке: 18.08.2015. године
Програм је бесплатан за све полазнике.

Циљеви програма

  • Повећање знања здравствених радника и сарадника о терапијским приступима пацијентима на палијативном збрињавању (терапија бола и других  најчешћих  симптома и стања)
  • Повећање знања о мултидисциплитарном приступу палијативном збрињавању

 

Садржај програма

Мултидисциплинаран приступ лечењу у оквиру палијативног збрињавања подразумева познавање терапијских поступака за ублажавање патњи и бола пацијената као и других симптома и стања. Ургентна стања у палијативном лечењу подразумевају акутне, животно угрожавајуће догађаје, последице прогресије основне болести, постојећих коморбидитета или су компликације лечења. Пацијенти на палијативном збрињавању често као коморбидитет имају неки од прихијатријских поремећаја као што су депресија, анксиозност, делиријум као и поремећај телесне схеме. Велики део тих поступака усмерен је на смањивање бола у терминалној фази болести. Бол је субјективно, мултидимензионално искуство јединствено за сваког појединца. Циљ објективног мерења субјективног искуства бола, је што прецизнија процена правог бола са малом грешком мерења. Најзначајнији податак је пацијентов опис бола. Терапија бола код пацијената у терминалној фази најчешће захтева комбиновану терапију применом аналгетика са различитим механизмима дејства. Бол је често атипично манифестован, непрепознат и неадекватно лечен. Аналгетици и коаналгетици су сигурни и делотворни лекови, уколико се пажљиво ординирају, водећи рачуна о индивидуалним потребама старе особе и ризицима. Контролни преглед обухвата поновно испитивање бола, постигнуте аналгезије, као и одлуку о току даљег лечења. 

На примарном нивоу здравствене заштите палијативно збрињавање се пружа у кућним условима. У највећем броју домова здравља палијативно збрињавање је саставни део служби кућног лечења, а оснаживање пружаоца услуга представља једну од главних активности у процесу њеног даљег развоја у здравственом систему Србије. 

 

Програм

Тема

Метод обуке

Предавач

Процена бола и терапија бола код старих

предавање

др Лепа Јовановић

Терапија бола код корисника служби кућног лечења и палијативног збрињавања

предавање

др Валентина Дашић

Приказ случајева збрињавања онколошких пацијената на палијативном збрињавањау

предавање

др Марина Церовић

Решавање задатих случајева из палијативне праксе

рад у групи

др Лепа Јовановић

др Валентина Дашић

др Марина Церовић

Третман пацијената са тешком ХОБП и респираторном инсуфицијенцијом

предавање

др Дејан Димић

Психијатријска стања код пацијената на  палијативном збрињавању

предавање

др Дејан Плазинић

 

Ургентна стања у палијативном збрињавању

предавање

др Предраг Росић

Одлучивање о потребним додатним терапијским процедурама  код пацијената на палијативном збрињавању

рад у групи

др Дејан Димић

др Дејан Плазинић

др Предраг Росић

 

Време и место одржавања

Програм ће бити одржан у Градском заводу за јавно здравље, Београд (адреса: Булевар деспота Стефана 54а),  у сали на 7. спрату у времену од 9h до 16h.

 

Датуми одржавања:

Октобар        1., 19. и 24.

Новембар     6., 12. и  28.

Децембар     1. и 9.

 

Начин пријаве

Пријаве можете послати на  еmail kmepalijativa@zdravlje.org.rs

У пријави обавезно навести: име, презиме, занимање, назив установе у којој сте запослени, број лиценце и контакт (број телефона и маил адресу да би сте добили потврду пријаве).

За додатне информације позвати руководиоца програма на тел.  011 20 78 661 или 011 20 78 659.

Последња измена: Friday, 4. September 2015., 12:29